Σελίδα 1 από 1

JLSS RE UK 2016 (σε ήχο πλάγιο 2ο)

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μάιος 17, 2017 8:00 pm
από Τάκης
Juan Lopez Seleccion Superba RE UK 2016 LCD Greekos

Geniales 150 x 54
6.000 Numbered Dress Box of 10
with Special Juan López Selección Superba band

Εικόνα

(είναι δειλινό, ψιχαλίζει, ακούγεται ένας γλυκός ήχος από μικρή καμπάνα
μαζί με σιγανό μουρμούρισμα από ψάλτες που κρατάνε το ίσο
μυρίζει λιβάνι, βρεγμένο χώμα, πούρο, και ψητό χταπόδι
στην Αγία Τράπεζα με γυρισμένη την πλάτη στέκεται ο ιερουργών κρατώντας κύλικα με τα δυο χέρια
σταδιακά όλοι οι ήχοι παύουν, μέχρι που γίνεται απόλυτη σιωπή
ο χοροστατών γυρίζει πρόσωπο προς το εκκλησίασμα ευλογώντας και ψάλλοντας)


-σοφία… ορθοί! ακούσωμεν του αγίου ευαγγελίου… ειρήνη πάσι…

Τω καιρώ εκείνω πούρον νέον αφίχθη εν Μονή
σταλθέν εκ της αδελφής εκκλησίας της Ινγκλατέρας
περιεχόμενον εις διπλωματικόν σάκον περιλαμβάνοντα και έτερα αντικείμενα

Εικόνα

ήτοι, πολυτελές κυτίον περιέχον σμύρνα και λίβανον

Εικόνα

ηγιασμένον ύδωρ περιορισμένης εμφιαλώσεως υπό Επισκόπου Κατερμπουρίου
ληφθέν από τον ιερόν ποταμόν Σπέυ Craigellachie
το οποίον ήδη εκοινώνησαν ευλαβώς προϊούσης νηστείος και ιεράς εξομολογήσεως
οι παριστάμενοι μοναχοί κατά την τελευταίαν Ιεράν Σύνοδον της Μονής

Εικόνα

και επιστολήν του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Άνω και Κάτω Βιρβιχαμίου, Νικολάου του Γρηκίου
περιέχουσαν πλην ευλογιών, και κωδικοποιημένον μήνυμα δια την Κοινότηταν του Όρους

Εικόνα

κρίνεται σκόπιμον να σημειωθεί εις τα χρονικά
ότι συμφώνως με την Επισκοπήν Γηραιάς Αλβιώνος
το πούρο παρήχθη εις το εργοστάσιον San Antonio de Los Banos
εις την πρώτην το μέγεθος νήσον των μεγάλων Αντιλλών

(στο σημείο αυτό και υπό τον κατανυκτικό ήχο εξ αριστερών και εξ ευωνύμων ψαλμωδιών
ο χοροστατών βγάζει από το ράσο του ένα πούρο και ένα θυμιατήρι)


Εικόνα

…η ψυχρά κλήρωσις ήτις λαμβάνει χώραν αδελφοί, είναι εξαιρετικά πλουσία και περίπλοκος
ανιχνεύονται νόται ευγενών ξύλων, ομού μεθ’ υγράς γης και καρπών καρυάς
συνοδευόμεναι υπό λεπτοτάτης γλυκύτητος προσιδιαζούσης εις την λιγωτικήν ταύτην καιομένης ζακχάρεως
αναμεμειγμένης μετά τεθραυσμένων καρπών Pinus Pinea (κοινώς Κουκουναριάς)
ενώ εις το βάθος υποβόσκουσιν μεν, με σαφέστατον τρόπον δε, νύξεις κακάο

Εικόνα

αι πρώται εισπνοαί μετά την έλευσιν του πυρός, αφθονούν εις γήινας και πιπερώδεις περιπτύξεις
συνοδευομένας από δρυ, ολίγον ερυθρόν τσίλι (ξενικώς jalapeño), και δυόσμον
με το σύνολον να τυγχάνει μιας ελαχίστου επιθετικής διαθέσεως
έχον αρχικώς εν νεανικόν σφρίγος και ορμήν

αλλά δόξα εν υψίστοις αδελφοί, τάχιστα υφίσταται κοσμογονική αλλαγή
με την εξ ουρανού έλευσιν θαυμασίων αρωμάτων και εκλεκτών περιπαθών γευστικών εκλάμψεων
αι οποίαι λαμβάνουσιν χώραν αγεληδόν, ως άνωθεν εκπορευόμεναι αποκαλύψεις

Εικόνα

εμφανίζονται καραμέλαι και ζακχαρωτά, άτινα λατρεύουσιν τα παιδία
μαζί με θαυμάσια βουτυρώδη βουτήματα αφράτου υφής και ευώδη
και μετ’ ολίγον, η σκυτάλη παραδίδεται εις νοστιμοτάτους ξηρούς καρπούς
των οποίων η ταυτότης προσιδιάζει ως εκ καρυδίων και φουντουκίων
αλλά και άλλων αγνώστων αποικιακών καρπών προερχομένη
ομού μετά κόνεος κακάο, εχούσης λεπτοτάτην χαρακτηριστικήν ευωδίαν

Εικόνα

από την πανωραίαν και ιδιαιτέρως ηδυτάτην αυτήν σύναξιν, δεν θα ηδύνατο να απουσιάσει και η σοκολάς
και δη η αμυγδάλου, με γαλακτώδην υφήν και ευφρόσυνον έως κολάζουσαν γλυκύτητα
συνοδευομένη υπό καλοψημένου μπισκότου μετά εξωτικών μπαχαρικών που χρησιμοποιούν οι ζαχαροπλάσται
με την παρείσφρησιν εις τον καμβάν πινελιών ανθέων και μελίου τρυγημένου την πρωίαν
αλλά και πυκνών διεμβολισμών υπό ηδυπαθών παντεσπανίων, κρεμών και αγνώστου ταυτότητος αλχημειών
ενθυμιζόντων τας καλυτέρας στιγμάς του ροβούστου (αριθμός δύο) του Ιωάννου Λοπεθίου

Εικόνα

και περί λύχνων αφάς τέκνα μου, υπό το σιγαλόν ψιθύρισμα της πίπτουσας εαρινής βροχής
το πλήρους κάλλους αλησμόνητον ταξίδιον τούτο φθάνει εις πέρας
με τον αμαρτωλόν ημέτερον σας αδελφόν, πλέοντα πλησίστιον προ των Πυλών της Εδέμ
εν άλλοις λόγοις, διαβαίνοντα την θύραν του θαυμαστού εκείνου μυθικού Ελδοράδο
με καρδίαν παλλομένην πλήρους δοξαστικής χαράς και κατανυκτικής μεθέξεως

και εκπλήσσομαι αδελφοί από τον πλούτον και την αρωματικήν έκτασιν τους εις τας χείρας μου ματσουκίου τούτου
προσομοιάζοντος με άλλον Κέρας της Αμαλθείας, λάμποντος ως Χρυσόμαλλον Δέρας
αναγιγνώσκων εν έτος πρότερον επιστολικά δελτάρια συντεταγμένα υπό αδελφών της αλλοδαπής
κατά την πρώτην παρουσίασιν του Σουπερβίου το παρελθόν θέρος
εις τα οποία καταγράφεται μία ανώριμος έτι φύσις και συμπεριφορά
κάτι το οποίον έχει πλέον εκλείψει και εις την θέσιν του υφίσταται μία καπνική θεότης

Εικόνα

τω όντι αδελφοί, εξαίρετον πούρον, υπερθετικού γευστικού κάλλους και πολυπλόκου φύσεως
εκ των λαμπροτέρων δειγμάτων της κατηγορίας καλουμένης και «Ζώνης», άτινα έχει γευθεί η ταπεινότης μου

αδελφέ Γρήκιε
ευσεβή Ακρίτα φυλλάττοντα πύλας και Θερμοπύλας εις την μακρινήν Εσπερίαν
κομίζοντα εις τα πέρατα, ως και ημείς και υμείς αδελφοί, το πουρααποστολικόν μήνυμα
έχε την ευχήν και την ευλογίαν μας δια το ευφρόσυνον και αδελφικόν τούτο δώρον

δι’ ευχών των αγίων πατέρων ημών, κύριε Μανιτού ο θεός, ελέησον ημάς...
αμήν.

Εικόνα

Re: JLSS RE UK 2016 (σε ήχο πλάγιο 2ο)

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μάιος 17, 2017 9:18 pm
από nikos doc
Καταπληκτικό ποστ!!!!
Κατευθείαν στα αρχεία της Μονής!!

Re: JLSS RE UK 2016 (σε ήχο πλάγιο 2ο)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μάιος 18, 2017 8:46 am
από Greekos
Καταπληκτικά τα γραπτά σου αγαπητέ Τάκη!!
Ζωγραφίζει​ς εικόνες με τις λέξεις κ μουσική ακούγεται στα αυτιά μου! Το διάβασα μόλις ξύπνησα κ ξανά πάλι κ μου έφτιαξε την μουντή διάθεση με την οποία σηκώθηκα για να πάω στην δουλειά....

Πολύ χάρηκα που έφτασαν όλα ασφαλή και που άφησαν όσο καλή εντύπωση που άφησαν κ σε εμένα όταν το δοκίμασα JLSS....

Re: JLSS RE UK 2016 (σε ήχο πλάγιο 2ο)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μάιος 18, 2017 7:34 pm
από svensk
Καταπληκτικο Ντον :!:
Σαν πινακας και ποιημα μαζι

Re: JLSS RE UK 2016 (σε ήχο πλάγιο 2ο)

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μάιος 18, 2017 8:59 pm
από Rigelianos
Δεν έχω λόγια, για πολλοστή φορά Αρχοντικός Τάκης σε όλα του!
Χαίρομαι να τον διαβάζω και να τα ζω μαζί του!

Re: JLSS RE UK 2016 (σε ήχο πλάγιο 2ο)

Δημοσιεύτηκε: Παρ Μάιος 19, 2017 3:34 pm
από lefteris c
Inta kalo apou'nai ! * ....κρητικά με μαλτέζικη προφορά Εικόνα

Γεια σου Greekos, Γειά σου Τάκη Εικόνα
* Ήντα καλό απού ‘ναι! = Πω! πω! ωραίο !

Re: JLSS RE UK 2016 (σε ήχο πλάγιο 2ο)

Δημοσιεύτηκε: Σάβ Μάιος 20, 2017 4:16 pm
από petran
Επικό post!!! :shock: